93 714 48 93 / 648 10 40 66
Reserva Pistes, Nova Eina
28/10/2020

Actualment, per fer reserva de pista, tant de pàdel com de tennis de dobles, es necessiten 4 jugadors confirmats per poder-la fer des de la vostre APP o web.

Sabem que es una mica complicat tenir els 4 jugadors per poder fer la reserva, així que hem pensat que per facilitar-ho, a partir d’ara podreu fer reserva amb tres jugadors confirmats i el quart jugador es dirà “COMODÍ ÚLTIM JUGADOR”.

En el cas de tennis individual fins ara era necessari posar el nom del segon jugador, ara podreu fer sevir aquest soci “COMODÍ ÚLTIM JUGADOR” per fer la reserva i buscar el company.

Amb aquesta nova eina us demanem que feu les reserves sempre per l’App o web, i en arribar al club ens heu de comunicar el nom del quart jugador, i si es de tennis individual el nom del company de joc.

IMPORTANT: Si No trobeu un quart jugador o company de joc, heu d’avisar amb 8h d’antelació per poder deixar la pista lliure per altres socis.

Per altra banda, si utilitzeu el “no soci” per omplir la pista, heu de saber que en el programa queda marcat que s’ha de fer el pagament de la pista.

« Volver