ESCOLA

ESCOLA DE TENNIS / PÀDEL

Una part molt important del projecte esportiu del Club Tennis Castellar, es l’escola de tennis i de pàdel, que inclou mini tennis, iniciació, perfeccionament i competició.

Mini tennis , al igual que l’escola de pàdel, està dirigit a tots els nens i nenes de 4 a 6 anys que es vulguin  iniciar en el mon de l’esport de manera lúdica, en aquests grups es treballa majoritàriament la psicomotricitat i jocs amb raqueta /pala i pilota:

*      Primer contacte amb el món del tennis.

*      Primer contacte amb el material ( pilotes de tennis, raqueta, etc ) i amb l'entorn ( pista tennis ).

*      Desenvolupament de la psicomotricitat i la coordinació mitjançant jocs amb la raqueta i la pilota.

La  iniciació, dirigit a nens i nenes de 7 a 14 anys, els objectius d'aquesta etapa són :

*      Començar a utilitzar les empunyadures correctament.

*      Realitzar correctament les fases dels cops .

*      Executar els cops bàsics del tennis / pàdel.

*      Treballar moviment de peus.

*      Explicar el reglament del tennis / pàdel  i inculcar el fair play.

Perfeccionament :

*      Perfeccionar les empunyadures.

*      Millorar els cops apressos en l'anterior etapa.

*      Perfeccionar la tècnica dels cops bàsics.

*      Continuar treballant el moviment de peus.

*      Iniciació a la tàctica del joc.

Competició:

Per aquells nens i nenes que vulguin entrar en el mon de la competició. :

*      Entrenaments tècnic - tàctic –mental a pista.

*      Coordinació i prevenció de lesions.

*      Programació individualitzada i personalitzada depenent de les característiques de cada jugador / jugadora.

*      Inscripcions a campionats i acompanyaments.

*      Preparació física especialitzada.

 

Monitors:

Tennis

Agustí Antolino , monitor nacional i jutge arbitre.

·         Coordinador i entrenador escola iniciació i perfeccionament

Ramón Sanromà, Monitor Nacional i Master ensenyament  entrenament i gestió de tennis, jutge àrbitre. Entrenador de jugadores WTA.

·         Coordinador i entrenador escola competició

Pàdel

Victor Romero, coordinador i entrenador adults

Lucia Gabriela Romero monitora de l'escola de pàdel.